Stort løft for en ny klubb

NORGES DANSEFORBUND NIF- Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité WDSF–WRRC–IDO–WBTF–WCLDSF

Norges Danseforbund Region Nord Tlf: 405 13 810 www.danseforbundet.no c/o G. Albrigtsen

Tildelingsbrev for Nord-Norsk Mesterskap i dans 2020.

Danseregion Nord-Norge (DRNN) har den glede å tildele vårt arrangement Nord-Norsk Mesterskap 2020 (NNM2020) til Bodø Danseklubb/Bodø Swingklubb.

Med hjertelig og danseglad hilsen Gunnar Albrigtsen Leder, DRNN